Megújul a földhivatalok informatikai rendszere

Megújítják a földhivatalok és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) informatikai rendszerét, az Országleltár multiprojekt részeként, az Integrált Nemzeti Ingatlan Kataszter (INIK) elnevezésű projekt megvalósításával – közölte a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) földügyi és térinformatikai főosztályának vezetője.

jaszbereny_FH_ac12_0909 _ 2. T-Papp Bálint elmondta: a projekt célja, hogy korszerű technológiai alapon újítsák meg a teljes földhivatali informatikai infrastruktúrát, valamint az NFA nyilvántartási rendszerét.

Az INIK összköltsége eléri az 1,5 milliárd forintot, amelynek 85 százaléka uniós forrás. A projekt jelentős mértékben járul hozzá a földügyi infrastruktúra megújításához, illetve a megbízható nemzeti vagyonnyilvántartás kialakításához.

Papp Bálint kitért arra: az új informatikai környezetben a korábbi földhivatali decentralizált ingatlan-nyilvántartási adatbázisok központi üzemeltetését és elhelyezését a Földmérési és Távérzékelési Intézetben (FÖMI) valósítják meg. Így könnyebben és egyszerűbben lehet majd hozzáférni a földügyi rendszerekben nyilvántartott adatokhoz, és a rendelkezésre állás is magasabb szintű lesz. Hatékonyabbá és gyorsabbá válik a földhivatali ügyintézés.

Toronyi Bence, a FÖMI főigazgatója arról beszélt, hogy két évtizede gyakorlatilag még nem léteztek informatikai alkalmazások a földügy területén. Az átfogó fejlesztés az ezredfordulón kezdődött meg. Ugyanakkor a korábban létrehozott – területileg széttagolt – informatikai rendszert át kell alakítani a mai elvárásoknak. Ezért az új informatikai rendszerben egy központi adatbázis használatával és hálózaton keresztüli elérésével fog működni,

Sebestyén Róbert, az NFA elnöke a projekt jelentőségét abban látja – mondta az MTI-nek -, hogy egy egységes informatikai rendszerben lehet nyilvántartani a hasznosított, azaz például a vagyonkezelésben vagy haszonbérbe adott földrészleteket.

Minőségi ugrást jelent, hogy az új informatikai rendszer alkalmazásával azonnal hozzáférhető lesz, hogy egy adott területnek – földrészletnek – ki a használója, milyen szerződések kapcsolódnak hozzá, a használó eleget tett-e a szerződéses kötelezettségének. Így gyorsabban lehet döntéseket hozni egy adott ügyben, az új rendszer segíti a döntések előkészítését is – tette hozzá az NFA elnöke.

mti